The Crime Boss (Arkansas) บอสแห่งอาชญากรรม

Posted on January 23, 2021Tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

The Crime Boss (Arkansas) บอสแห่งอาชญากรรม

ไคล์แล้วก็สวินดำรงชีพตามคำสั่งของผู้มีอำนาจด้านสารเสพติดในอาร์คันซอชื่อกบซึ่งพวกเขา หนังอาชญากรรม 

ไม่เคยเจอ แม้กระนั้นเมื่อกติกาบกพร่องอย่างน่าขนลุกผลปรากฏว่าก็รุนแรง